Örnsafari

Örnsafari

Möt kungsörn och havsörn under en guidad tur.
Denna heldagsutflykt tar dig nära både kungsörn och havsörn under den tid då flest örnar är i luften på Gotland. På Gotland finns ca 50 par kungsörn och 40 par havsörn, och till dessa 150 fåglar tillkommer deras årsungar som lämnar boet under sommaren. Under vinterhalvåret är örnarna mer lätta att hitta då de skruvar upp över alvar och strandmarker för att finna något ätbart. Gotlands örnbestånd fylls också på med unga havsörnar från norra Sverige och Finland. Örnarna jagar ofta över grunda havsvikar. Vi vågar utlova en fantastisk upplevelse och bättre chanser på dessa arter än någon annanstans i Sverige. Under en av turerna hösten 2013 sågs mellan 20 och 25 örnar. Turen görs på begäran.

Gammal havsörn. Foto: Josef Anderberg.

Gammal havsörn. Foto: Josef Anderberg.


Ingår:
• Erfaren örnguide
• Transport i minibuss
• Gemensamma tubkikare
• Möjlighet att låna handkikare – boka i förväg!

Program:
08:00 Samling GotlandActiveStore, Hamngatan 4, Visby
Transport söderut. Vi letar efter kungs- och havsörn där de brukar jaga. Lunch i fält där det passar. Om det hinns med gör vi ett besök i Stockvikens fågeltorn, Öja.
16:00 Åter i Visby.

Ta med egen lunch eller boka hos GotlandNature.com.

Turer 2015: långfredag 3 april, 10 oktober och
7 november. Denna utflykt görs också på begäran. Ge mig mer info!

Pris: 590 sek p/p ink moms. Lunch 150 sek p/p ink moms.

Boka genom att kontakta oss!

Vi fick se de stora fåglarna, ringmärkningen, Jims professionella guidning och kunskap om arterna vi såg. Framför allt Jims förmåga att snabbt upptäcka fåglarna. Ett trevligt gäng av intresserade deltagare – Lars Tilling.


Lars Tilling. Foto: GotlandNature.

Lars Tilling. Deltagare på Örnsafari.

Read More

Fågelfotokurs – kom igång med fågelfotografering

Fågelfotokurs – kom igång med fågelfotografering

Fågelfotokurs på vackra Gotland

I kölvattnet av stadigt ökande fågelintresse liksom allt bättre och ekonomiskt mer åtkomlig fotografisk teknik har intresset för fågelfotografering nära nog exploderat på senare år. Ett intresse som inte minst engagerat naturintresserade kvinnor vid sidan om den tidigare skaran av ofta tekniskt väldigt kunniga män. Vi vill därför med denna kurs försöka undvika att fastna i tekniska djupsinnigheter till förmån för att pröva och resonera kring bildskapandet i första hand. Läs mer!

Inte bara teknik

Visst kommer vi att gå igenom de tekniska detaljer som gruppen och den enskilde deltagaren behöver. Men inte utan orsak och hela tiden mot bakgrund av vilken typ av bilder du vill åstadkomma, vilka behov och önskemål du har. Tyngdpunkten kommer istället ligga på att pröva själv under handledning och i dialog med övriga deltagare. Havsörnar (Haliaeetus albicilla). Foto: Torsten Green-Petersen.

Liten grupp med personlig handledning

Mot denna bakgrund tänker vi oss också en mindre grupp på högst sex eller möjligen åtta deltagare för att bibehålla möjligheten till personlig handledning såväl innan själva kursen som under kurshelgen. Via kontakt redan efter en anmälan bär vi på tanken att redan i tidigt skede kunna guida deltagarna runt de stötestenar de själva redan upplever i sitt fotograferande. Själva kurshelgen är upplagd som ett växelspel mellan eget fotograferande och gemensamma resonemang kring de bilder vi tagit. Och alltsammans i vacker miljö med korta avstånd till fågelvärlden på Gotlands sydostkust. Överlag hyser Gotland unika möjligheter för fågelintresserade och, naturligtvis, fågelfotografer.

Unik möjlighet plåta vadare från gömsle

Sensommar och höst erbjuder ön sagolika möjligheter att komma nära alla tänkbara vadararter – här passerar samtliga arktiska vadare ofta i goda antal. Myrsnäppa (Calidris falcinellus). Foto: Torsten Green-Petersen.Annars i landet ovanliga arter som myrspov, kustsnäppa och myrsnäppa kan ses i goda antal vid sidan av kärrsnäppor, sandlöpare, spovsnäppor, kustpipare med flera. Såhär i månadsskiftet augusti-september är artantalet högt och vi kan möta en blandning av vackra ungfåglar vid sidan av t ex djupröda vuxna hos spovsnäppor och myrspovar. Denna tid på året är också rovfåglarnas. Vissa arter är redan på väg söderut medan t ex öns många örnar fått vilsna och vagabonderande ungar på vingarna. Gotland hyser förmodligen världens tätaste örnbestånd. Något vi hoppas ska komma dig till fotografisk glädje. Tematiskt kommer själva fotograferandet dels att handla om gömslefotografering vid havsstränder med vadare, änder och hägrar och dels om rovfåglar som örnar, kärrhökar och glador. Och vi räknar med utmärkt väder. Det får gärna vara stilla, lite disigt om morgnarna med en gyllene sol som rinner upp över havet i öster…
Läs mer!

Read More

Pin It on Pinterest