fbpx

Fågelfotokurs 2019

Spovsnäppa (Calidris ferruginea). Foto: Torsten Green-Petersen.

Fågelfotokurs på vackra Gotland

Denna fågelfotokurs ger dig grunderna! Du får prova att plåta från ett gömsle. I kölvattnet av stadigt ökande fågelintresse liksom allt bättre och ekonomiskt mer åtkomlig fotografisk teknik har intresset för fågelfotografering nära nog exploderat på senare år. Ett intresse som inte minst engagerat naturintresserade kvinnor vid sidan om den tidigare skaran av ofta tekniskt väldigt kunniga män. Vi vill därför med denna fågelfotokurs försöka undvika att fastna i tekniska djupsinnigheter till förmån för själva bildskapandet.

Inte bara teknik…

Visst kommer vi att gå igenom de tekniska detaljer som gruppen och den enskilde deltagaren behöver. Men inte utan orsak och hela tiden mot bakgrund av vilken typ av bilder du vill åstadkomma, vilka behov och önskemål du har. Tyngdpunkten kommer ligga på att själv pröva  under handledning och i dialog med övriga deltagare. Havsörnar (Haliaeetus albicilla). Foto: Torsten Green-Petersen.

Liten grupp med personlig handledning

Vi tänker oss en mindre grupp på fyra till sex deltagare för att bibehålla möjligheten till personlig handledning under kurshelgen. Själva kurshelgen är upplagd som ett växelspel mellan eget fotograferande och gemensamma resonemang kring de bilder vi tagit. Vi har trevligt tillsammans i vacker miljö med korta avstånd till fina lokaler på Sudret. Överlag hyser Gotland unika möjligheter både för fågelintresserade och fågelfotografer.

Så här tyckte en av deltagarna 2017

Fågelfotokurs: Lotta Berg _ en av deltagarna.

Lotta Berg, Skara. “Jättetrevligt, välorganiserat, lärorikt och mycket inspirerande. Rekommenderas varmt!”.

Unik möjlighet plåta vadare från gömsle

Sensommar och höst erbjuder ön sagolika möjligheter att komma nära alla tänkbara vadararter – här passerar samtliga arktiska vadare ofta i goda antal. Myrsnäppa (Calidris falcinellus). Foto: Torsten Green-Petersen. Möjlig att se på fågelfotokursen.Annars i landet ovanliga arter som myrspov, kustsnäppa och myrsnäppa kan ses i goda antal vid sidan av kärrsnäppor, sandlöpare, spovsnäppor, kustpipare. I augusti är artantalet högt och vi kan möta en blandning av vackra ungfåglar vid sidan av t ex djupröda vuxna hos spovsnäppor och myrspovar. Denna tid på året är också rovfåglarnas. Gotland hyser förmodligen världens tätaste örnbestånd. Något vi hoppas ska komma dig till fotografisk glädje. Tematiskt kommer själva fotograferandet dels att handla om gömslefotografering vid havsstränder med vadare, änder och hägrar och dels fotografering av flygande fåglar som måsfåglar, tärnor och änder. Och vi räknar med utmärkt väder. Det får gärna vara stilla, lite disigt om morgnarna med en gyllene sol som rinner upp över havet i öster…

Kursdatum 2019

2-4 Augusti. Lämna gärna en intresseanmälan redan idag!

Ingår

  • Två kursdagar.

  • Personlig rådgivning och dialog kring ditt fotograferande.

  • Gruppbaserade diskussioner kring bilder, komposition och nödvändig teknik under kursen.

  • Lån av fotogömslen ena morgonen.

  • Enkel logi i dubbelrum.

  • 2 middagar, 2 luncher samt matsäck och kaffe/te vid morgonfotograferingarna.

  • Samordning av transport från färja och/eller flyg i Visby.

Info och anmälan

Uppdaterad 2018-09-01.