fbpx

Fågelkurs fortsättning – program

Dag 1

Vacker kväll i Hien, Stora Karlsö.

Vacker kväll i Hien, Stora Karlsö.

 • 09:00 Samling Klintehamn.
 • 09:30 Båt avgår mot Stora Karlsö.
 • 10:30 Incheckning Stora Karlsö. Presentation av kursen och deltagarna. Förväntningar på kursen.
 • 11:00 Kort exkursion runt Norderhamn och besök i muséet. Öster om hamnen har nu silvertärnorna börjat etablera revir. Törnskator brukar hålla till i buskmarken.
 • 12:30 Lunch.
 • 13:30 Exkursion mot södra delen av ön och fågelbergen. Nu kan vi studera tordmular och sillgrisslor på närhåll på klipphyllorna. Sillgrisslorna häckar med cirka 14.000 par (2014). Tordmularna häckar med några tusen färre par. Har vi tur får vi en genomgång av aktuella forskningsprojekt på ön.
 • 15:30 Teoripass. Genomgång av exkursionen. Fågelflyttning – När kommer olika arter till Sverige under våren? Hur navigerar fåglar?
 • 17:00 Egen tid.
 • 18:30 Middag.
Stenskvätta, (Oenanthe oenanthe).

Stenskvätta, (Oenanthe oenanthe).

Dag 2

 • 06:00 Morgonexkursion (frivillig).
 • 08:00 Frukost.
 • 09:00 Exkursion längs klinten mellan Norderhamn och fyren. Här hör vi många sångare. Utöver de vanliga arterna lövsångare, ärtsångare och svarthätta kan vi också få höra grönsångare och kanske en nyanländ mindre flugsnappare. Svartvit flugsnappare häckar i lövskogen. Gärdsmyg brukar vara en pålitlig kamrat. Denna tid är också bra för blåhake och svart rödstjärt. Vissa år kan man höra sommargyllingens flöjtande.
 • 12:00 Lunch
 • 13:30 Genomgång av exkursionen. Teoripass: Läten och dess funktion. Hur lär man sig bäst att höra skillnad på fåglars sång?
 • 15:00 Egen tid.
 • 18:30 Middag.

Dag 3

Stora Karlsö - Fyrbyn. Foto: Jim Sundberg.

Stora Karlsö – Fyrbyn. Foto: Jim Sundberg.

 • 06:00 Morgonexkursion (frivillig).
 • 08:00 Frukost.
 • 09:00 Exkursion till ostsidan av ön. Längs ostsidans branter häckar storskarvar i flera kolonier. Stora Karlsös silltrutar har också här en av sina häckningsområden. På den flata platån trivs stenskvättor och lärkor. Om vi har tur kan vi se någon falk eller sparvhök på jakt.
 • 12:00 Lunch.
 • 13:00 Genomgång av exkursionen. Teoripass: Rovfåglar och vadare – artbestämning. Utvärdering. Avslutning
 • 15:00 Båt avgår mot Klintehamn.

Bokning

Boka kursen via Karlsöbokningen tel 0498-240500 eller via epost