fbpx

Fågelskådning

Kungsörn. Foto: Torsten Green Petersen.

Kungsörn Aquila Chrysaetos. Foto: Torsten Green-Petersen

Fågelskådning på Gotland.

Gotland hyser en unik fågelfauna med kanske världens tätaste bestånd av kungsörn (55 par). Havsörnen ökar starkt. År 2017 häckade runt 40 par över hela ön. Flera par ängshök och cirka 40 par lärkfalk finns här sommartid. Bland tättingar märks mindre flugsnappare, halsbandsflugsnappare (allmän!), höksångare och lundsångare. De gotländska strandängarna är perfekta rast- och häckplatser för änder, gäss och vadare. Karlsöarna väster om Gotland har östersjöns största kolonier av sillgrissla (17 000 par) och tordmule (8 000 -10 000 par).

En exkursion med Gotland Nature innehåller mer än bara fåglar.
Är du nybörjare erbjuder vi alltid kurser i fågelskådning. Välj mellan en-, tre- eller fem-dagarskurser. Våra guider är mångsidigt kunniga och ger dig helheten. Allt från flora till kulturhistoria. Givetvis ordnar vi mat och boende om så önskas. Det är helheten som räknas. Nedan kan du läsa mer om gotländskt fågelliv; säsonger, arter och miljöer. Läs artikel av Jörgen Peterson om gotlands fågelliv.

Häckfåglar på Gotland


Här hittar du ett urval av gotlands häckande och gästande fågelarter. Läs mer!


Uppdaterad 2018-01-08.