fbpx

Introduktion till fågelskådning

Introduktion till fågelskådning

Upplev naturen på Gotland och kom igång med fågelskådning!

Lär dig grunderna i fågelskådning och de vanligaste fåglarna under en endagarskurs på Gotland. Denna kurs riktar sig till nybörjare – du behöver inte ha några förkunskaper. Om du redan har varit ute litet och tittat på fåglar kommer du ändå få ut mycket av kursen. Vi blandar teori och en exkursion i fält för att få ut så mycket som möjligt av dagen. Lokalen vi kommer att besöka är mycket rik på fågel. Arter som vi väntas möta är bl.a. skärfläcka, vitkindad gås (under vår och höst tusentals), storspov, myrspov, gravand, kricka, skedand och snatterand.

Skärfläcka (Recurvirostra avosetta) Pied Avocet

Skärfläcka (Recurvirostra avosetta). Foto Fredrik Ström.

Mängden av fågel drar till sig rovfåglar. Pilgrimsfalk, kungs- och havsörn jagar regelbundet längs Gotlands kuster.

Sveriges bästa fågellokaler

Gotlands fågellokaler hör till de bästa i Sverige. Året om är det mycket fågelrikt längs Gotlands stränder och på strandängarna. De gotländska strandängarna hyser en rik häckfågelfauna och redan i april är många arter på plats. Under april och maj rastar stora mängder vitkindade gäss. Under juni är tiden intensiv för alla häckande fåglar. Redan i början av juli börjar höstflyttningen av vadare, som också rastar här på sin väg söderut.

Upplägget

Vi tillbringar förmiddagen i fält, äter en enkel lunch utomhus (om det går), går igenom exkursionen och genomför teoripasset inomhus under eftermiddagen. Varje kursdeltagare får en artlista som under dagens gång fylls i med de fåglar vi ser eller hör.

Intro till fågelskådning - nybörjarkurs i fågelskådning

Vi skådar på en ev Sveriges bästa fågellokaler.

Ingår

 • En kursdag, teoripass och exkursioner.
 • Webbaserad kursdokumentation, diplom och artlista.
 • En enklare lunch.
 • Transporter under kursdagen.
 • Pris: 1250 SEK p/p ink moms. Minst 4 och max 12 per kurstillfälle.

Kurstillfälle 2019

 • Fårö, Fårögården.
 • Lördagen 15 juni.
Introduktion till fågelskådning: Skärfläcka. Foto: Torsten Green-Pedersen.

Skärfläcka. Foto: Torsten Green-Pedersen.

Program för kursen

 • 08:00 Exkursion med kunnig ledning.
 • 12:00 Enkel lunch.
 • 13:00 Genomgång av förmiddagens exkursion och teoripass.
 • 16:00 Kursdagen avslutas.

Bokning av kursen

Boka kursen här!

Observera att vi självklart skräddarsyr din vistelse på Gotland om du behöver övernattning etc.


Uppdaterad 2019-03-18.